Forside

Velkommen til HUIF Håndbold 
Find alle relevante informationerne på denne side ellers følg med på vores facebook side :)) 


Generalforsamling Håndboldafdelingen

Mandag d. 07. marts 2022 kl. 19.30 i Klubhuset


Dagsorden


1. Valg af dirigent


2. Valg af referent


3. Årsberetning v. Formand


4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab


5. Behandling af indkomne forslag


6. Valg af udvalgsmedlemmer
    Følgende er på valg.
    Pernille Skøtt Tvede – ønsker genvalg
    Nanna Mickelborg Nissen – ønsker genvalg
    Søren Hedegaard – ønsker ikke genvalg


7. Valg af 2 suppleanter


8. Eventuelt

Efterfølgende konstituerende møde for det nye udvalg.

Håndboldudvalget